Stolthet kommunicerar
– oavsett om känslan är hög eller låg!​

Stolthet är känslan av sitt eget höga värde. Stolthet är en medveten känsla av sig själv – där jag varken är mer eller mindre än den jag är och det jag gör. Det är oerhört viktigt att förstå vad stolthet innebär och att veta att organisatorisk stolthet kan vara avgörande för framgång, menar Caroline Stenbacka Nordström och Elin Alsiok, författarna till boken “Stolthet som Strategi” (Liber, 2018).

– Med Stolthet som strategi vill vi lyfta fram vad stolthet är, dess effekter och hur man kan arbeta strategiskt i organisationer för att utveckla stolthet. Vi har skapat en ny metod som är väldigt konkret i tillvägagångssätt och som uppmuntrar och stöttar egna tankar och reflektioner.

En stolt organisation bygger varumärke
Stolthet kommunicerar – oavsett om känslan är hög eller låg! Därmed syns stolthet på kroppshållningen hos medarbetarna som är de verkliga varumärkesbyggarna. Man har allt att vinna på att vara stolt och att visa det – hälsa, välbefinnande, samhörighet, trygghet, glädje, inspiration, motivation och i slutändan lönsamhet.

De motsatta effekterna; otrivsel, ohälsa, känslor av otrygghet, ensamhet och brist på glädje och motivation. En organisation som består av medarbetare som kommunicerar sådana känslor har en utmaning i den tuffa konkurrensen om kompetens. Ett tillgjort bemötande kostar energi och att spela någon eller något man egentligen inte är kan göra en sjuk. Stolt bemötande, hälsa och framgång hör ihop och attraherar både nuvarande och nya medarbetare.

Hur ser resan ut mot att bli en stolt organisation?
Börja reflektera systematiskt utifrån metoden Stolt bemötande. Bemöter vi oss själva – och andra – som det anstår en stolt organisation? Om ja; uppvärdera och fortsätt att växa i äkta stolt bemötande. Om nej; arbeta strukturerat med värdegrund; fokusera på värdeskapande och börja bygg ert stolta bemötande utifrån de värden som ni faktiskt upplever att ni bidrar med.Ett stolt bemötande kan vara avgörande!

Om författarna
Caroline Stenbacka Nordström är ekonomie doktor med examen från Hanken Svenska handelshögskolan och har en bakgrund inom global marknadsföring och som universitetslektor vid Hanken och LTU. Caroline är auktoriserad gestaltterapeut med inriktning organisationsutveckling, stolthet och ledarskap.

Elin Alsiok är filosofie magister i Upplevelseproduktion med en inriktning mot bemötande. Hon har en bakgrund som bland annat internationell projektledare vid Handelskammare. Elin är VD och grundare av Stolthetsbyrån AB, som utbildar företag och organisationer bland annat inom ramen för konceptet Stolthet som strategi.

Scroll to Top