Så får du ditt aktivitetsbaserade kontor
att fungera optimalt

3 tips direkt från kontoret med nöjdast anställda i världen!

 

Coca-Cola Sverige arbetar utifrån ett modernt aktivitetsbaserat kontor på Dryckesvägen 2C i Jordbro. De ligger nu nummer ett på Leesmans lista över världens bästa kontor, med nöjdast anställda i världen! Så hur gör man för att lyckas med implementeringen av detta nya flexibla sätt att arbeta? Personal & Chefs Jennie Gudmundsson frågade Sofie Åberg på Coca-Cola European Partners om hennes bästa tips:

  1. Respektera varandra
    För att en fri arbetsmiljö ska fungera är det viktigt att man har ömsesidig respekt för sina kollegor. Alla behöver vi olika saker för att prestera maximalt. Kontorets upplägg skapar rätt förutsättningar men det är även viktigt att man som kollegor respekterar varandra. ex. om tar man ett längre telefonsamtal är det bättre att gå in i ett enskilt rum, se till att det är snyggt när du lämnar platsen du suttit vid, och uppehåll inte en plats med dina saker om du ändå ska iväg på långa möten.
  1. Implementera riktlinjer – inte regler
    Att sätta strikta regler skapar lätt irritation, det är bättre att skapa riktlinjer efter input på hur de anställda faktiskt vill ha det och hur det funkar i verkligheten. Detta har även med punkten ovan att göra, om det är rimliga riktlinjer som inte är för hårt satta formas respekt och dialog mellan kollegor om vad som är okej.
  1. Innan man börjar måste man …
    Förbereda för förändring. Det finns ett inbyggt motstånd mot förändring och något som funkade väldigt bra för Coca-Cola var att det under ombyggnaden fanns fokusgrupper med minst en ambassadör för varje avdelning. Projektteamet ledde workshops där det diskuterades hur kontoret skulle utformas och fungera. Alla avdelningars intressen och åsikter fanns då representerade samtidigt som ambassadörerna kunde dela med sig om status och svara på eventuella frågor eller farhågor rörande aktivitetsbaserat kontor.

På ett aktivitetsbaserat kontor styr uppgifterna var man arbetar och man har som medarbetare fritt att välja kontorsplats. Tanken är att man ska välja zon utefter vilken arbetsuppgift som ska utföras, ingen har en fast eller bestämd plats – alla flyttar istället på sig efter behov och dag. Syftet med ett detta nya sätt att arbeta är att skapa interaktion och stärkt företagskultur, öka flexibiliteten samt främja en plattare organisation och digitala arbetssätt.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Scroll to Top