Ökat miljötänk kring affärsresor

Beslut angående hur man ska tänka när man reser är en högaktuell fråga som är mycket viktig i det miljömedvetna samhälle vi lever i idag – någonting många brottas med på en daglig basis. Kanske framförallt när det kommer till resor i tjänsten?

Tittar man på statistik för affärsresor har stora förändringar skett på kort sikt. Idag väljer fler att ta tåget i stället för bil, uppger SJ:s företagsförsäljningschef Ida Thermeanius i ett pressmeddelande. Affärsrelaterade bokningar med SJ:s tåg har ökat med hela 21 procent.

Förra årets extrema väder påverkar affärsresenärer
Efter en sammanställning av SIFO-undersökning och SJ:s egen statistik visar det sig att 33 procent av affärsresenärer hellre väljer att åka tåg istället för att köra. Detta är en stor ökning från tidigare år, då samma siffra låg på endast 14 procent. Ida Thermeanius anser att detta är en spegling av det ökade klimattänket efter förra sommarens höga temperaturer och att fler nu börjar fundera på vad för avtryck deras resor har på miljön. Ida menar att det extrema vädret hade en direkt påverkan på vinterns biljettförsäljning. 

Många fördelar med att resa kollektivt i tjänsten
Utöver anledningen att det vore det mer miljövänliga alternativet, tycker de flesta affärsresenärerna att det är bekvämt och enkelt att åka tåg i tjänsten, samt att de uppskattar möjligheterna att kunna arbeta ombord. Många har börjat integrera tågresan i sin arbetsdag där man exempelvis efter ett externt möte på annan ort kan avsluta dagen med sammanställning och återkoppling ombord. Med möjlighet till internetuppkoppling och strömförsörjning på tågen finns det verkligen inga hinder för att inkludera resandet i sin arbetsdag och därmed skapa förutsättningar för ett riktigt effektivt och miljövänligt affärsresande.

Scroll to Top