NYCKELN TILL ATT UPPTÄCKA MISSBRUK TIDIGT
& SKAPA EN DROGFRI ARBETSPLATS

 

Ett alkohol- eller drogmissbruk kan vara dolt på arbetsplatsen under många år utan att det upptäcks. Att som arbetsgivare vara uppmärksam på signaler hos anställda samt skapa en förebyggande struktur kring dessa frågor, är av stor betydelse. Nedan följer en 5 punkter på hur du lyckas bättre med detta arbete!

 

1. Se till att era chefer och medarbetare har verktygen som krävs för att upptäcka missbruk
Missbruk brukar pågå i många år innan det syns på arbetsplatsen – ofta upptäcks det för sent. Tecken på missbruk och stress är förvillande lika. Utan ett positivt drogtest som underlag är det oftast svårt för chefer och kollegor att ta dialogen med medarbetaren som oftast nekar utan konkreta bevis. Med rätt utbildning till chefer och medarbetare ökar chansen att missbruket upptäcks i ett tidigt skede vilket gör rehabiliteringen mycket enklare och snabbare.

2. Ledningen visar vägen
Kommunicerar man att bolaget arbetar för en Alkohol-och drogfri arbetsmiljö sätter det tonen för hela företaget. Därefter krävs att ni gör en konkret handlingsplan, både för utbildning, testning och rehabilitering av de medarbetare som upptäcks ha problem.

3. Omsätt ord till action!
Många företag har en utdaterad alkohol-och drogpolicy som aldrig har använts i praktiken, cheferna vet inte vad den innebär och medarbetarna har aldrig hört talas om den. Står det i er policy att ni ska utbilda medarbetarna en gång per år kring missbruksfrågor? Börja genomföra det, annars tappar policyn all kraft. Ännu bättre är det om ni involverar medarbetarna så att de själva kan berätta vad de vill diskutera och lära sig kring ämnet missbruk.

4. Metoder blir gamla snabbt
Testar ni bara för alkohol på arbetsplatsen? Eller använder ni ett drogtest som enbart spårar de vanligaste drogerna? Dagens missbruk är så mycket bredare och svårare att spåra. Ett brett drogtest ger en mycket bättre bild av missbruket på en arbetsplats, med möjlighet att spåra såväl de nya nätdrogerna som det eskalerande läkemedelsmissbruket. Idag är det otillräckligt att som förr enbart spåra 6 droger.

5. Skriv i rekryteringsannonserna att ni är en alkohol-och drogfri arbetsplats – som genomför drogtester
Drogtester är avskräckande. Både för potentiella och befintliga medarbetare som inser att deras missbruk kommer bli upptäckt förr eller senare. Forumet Flashback är fullt av diskussionstrådar om vilka arbetsgivare som man ska söka sig till – och vilka man ska undvika, om man vill fortsätta med sitt missbruk.

Text: Prodiagnostics

Dela i sociala medier

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top