Metoder för hållbart ledarskap

Metoder för hållbart ledarskap

Genom kontinuerlig vidareutbildning kan chefer bli bättre på att leda medarbetare och skapa goda resultat för organisationen. Det finns mycket forskning och många nya metoder inom ledarskapsutveckling som hjälper till i det vardagliga arbetet. Ett av dessa forskningsområden är Positiv psykologi.

Hållbar arbetsmiljö via Positiv psykologi
Psykologi har traditionellt varit inriktat på att minska psykisk ohälsa. Forskningsområdet Positiv psykologi fokuserar istället på psykisk hälsa, det vill säga att öka välmående och förebygga psykisk ohälsa. Många intressanta upptäckter har gjorts kring vad som får oss att må bra, fungera och prestera optimalt och lyckas man som ledare tillämpa några få enkla praktiska verktyg från Positiv psykologi har man möjlighet att även skapa en kreativ och stimulerande miljö för både sig själv och sina medarbetare, samt förebygga psykisk ohälsa. En sådan arbetsmiljö är hållbar och ger resultat som syns på sista raden.

What went well and why?
Det är möjligt att skaffa sig motståndskraft inför framtida motgångar genom att använda enkla verktyg från Positiv psykologi. Forskning visar att genom att tillämpa någon av dessa metoder regelbundet mår man inte bara bra för stunden – man bygger även upp sin motståndskraft över tid. Ett enkelt verktyg att använda sig av är ”WWWW – What Went Well & Why?”. Konceptet går ut på att varje kväll skriva ner tre saker som gick bra igår, samt för varje sak ange varför. Detta enkla praktiska verktyg ökar nivån av välbefinnande genom att du utvecklar din förmåga att upptäcka det positiva som faktiskt sker runt dig.

Personlig coachning för ledare
Det är viktigt som chef och ledare att vidareutbilda sig – både för företaget men även för den egna motivationens skull. Men bara utbildning är ofta inte tillräckligt, det krävs också att man tillämpar sina kunskaper. Day2Day Leadership arbetar därför med ledarträning där de kombinerar utbildning med personlig coaching. Hos Day2Day Leadership får alla deltagande ledare en personlig ledartränare som följer upp, uppmuntrar och utmanar ledaren till en ny nivå och på sätt får utbildningen en långsiktig, varaktig effekt.

Day2Day Leadership
Genom att kombinera kraftfull individuell coaching och kompetensutveckling bygger Day2Day Leadership det moderna ledarskapet. Visionen är trygga ledare som använder sina styrkor till att hantera de utmaningar som de möter. 2014 sjösatte företaget sitt ledarskapsprogram ”Ledarskapsarenan” som kombinerar utbildning med anpassad individuell coaching och långsiktig ledarträning. Företaget består av 25 personliga ledartränare som finns över hela Sverige och i Norge. De har nyligen gjort den auktoriserade svenska översättningen av den beprövade modellen Team Performance Model (TPM) – ett sätt att hjälpa team att nå sin ”Wow!”-nivå: ett optimalt samarbete som är både roligt, hållbart och produktivt. För mer information om Day2Day Leadership besök gärna deras hemsida >>.

Scroll to Top