Så har ikea jobbat sig igenom krisen

Pandemin som världen går igenom har orsakat en hög arbetslöshet och skapat en ny nivå av sårbarhet. Det är inte bara på ett personligt plan utan även på ett organisatoriskt sådant. Ulrika Biesèrt från Ingka Group (som IKEA är en del av) menar att de, i början av pandemin förstod att de inte hade alla svaren men att något måste göras inom organisationen. Så för att fortsätta arbetet framåt utvecklade de några frågor som de sedan lät stå till grund för deras kommande beslut. Frågorna som blev deras guide var: “Is this good for our people?”, “Is this good for the business?”, “Are we taking care of our people?” och “Are we taking care of our business?”.

Nästa steg var sedan att göra en “reskilling” och “upskilling” för att hålla medarbetarna anställningsbara inom bolaget eller någon annanstans. De valde att se det ur ett långsiktigt perspektiv och säkerställde medarbetarnas inkomst, lanserade ett assistansprogram med bland annat tillgång till psykolog, gav finansiell support till de som verkligen behövde det och investerade i ledarskapsutbildningar. De gjorde även en stor investering inom träning i mindfulness. Ingka Group insåg att genom att satsa på och bry oss om medarbetarna, bryr de sig också också om kunderna. Vilket båda är otroligt viktiga för organisationen.

Krisen har satt Ingka Groups kultur och värderingar på prov, men hittills har de blivit starkare och skapat en bättre förståelse för kundernas behov. Som ett råd till andra chefer tror Ulrika Biesèrt att man borde fundera på vad man står för och vad man vill bli ihågkommen för, och när man har bestämt sig så ser man till att arbeta efter det.

Källa: Forbes.co
Hämtad: 2020-09-09

Scroll to Top