Har du tid med en felrekrytering?

Ung Talang - Framtiden

Visste du att en felrekrytering kan kosta dig i genomsnitt 700 000 kronor. Hisnande, vi vet.  Men att inte hitta rätt kompetens eller att göra en felrekrytering innebär inte enbart en kostnad för dig utan även kostnader investerat i tid. Tid som du ofta inte har. 

Rekrytering är svårt och tar tid om du inte vet var du ska leta eller hur du ska attrahera rätt person till din verksamhet. Står du inför beslutet att föryngra företaget eller söker du efter en nyutexaminerad person med spetskompetens? Att hyra in en talang är såväl kostnads- som tidseffektivt.

Oanade kostnader kan eskalera snabbt
De faktiska kostnaderna att rekrytera fel är ofta större än man anar. Förutom kostnaderna för den externa rekryteringen, den nya anställdas lön, intern administrering och upplärningstimmar finns även en risk att kostnader som produktionsbortfall och merkostnader för felaktiga beslut som tagits kan uppstå. Därför är det av yttersta vikt att genomföra en kvalitetssäkrad och professionell rekrytering.

Fördelar med att anställa ung kompetens
Att anställa ung kompetens, nyutexaminerad från universitetet kan innebära många fördelar för en organisation. Förutom minskade lönekostnader kan unga talanger bidra med nya perspektiv, som kan vara ytterst värdefulla för väletablerade team. Nya infallsvinklar och tankesätt kan förändra sättet att arbeta till mer tids- och kostnadseffektiva lösningar. Unga talanger bidrar ofta även med ett stort tekniskt kunnande, då de växt upp i internetgenerationen. Detta medför att de ofta har lättare för att lära sig nya system och program, vilket i sin tur sparar tid och pengar på kortare inlärningsperioder.

Företaget Framtiden är specialister på uthyrning och rekrytering av unga talanger som är i början av sin yrkeskarriär. De hyr ut och rekryterar personal till såväl stora som små företag. Och du! De erbjuder kostnadsfria sökningar där det rekryterande företaget betalar först när kandidaten blivit godkänd – en utmärkt lösning på kostnadsfrågan! 

– Vi på Framtiden är specialister på uthyrning och rekrytering av unga talanger som är i början av sin yrkeskarriär, säger Frida Erikson från Framtidens marknadsavdelning. Vi hyr ut och rekryterar personal till såväl stora som små företag. Eftersom vi har ett brett utbud av konsulter kan vi snabbt och enkelt hitta rätt kandidat för dig. Du kan bland annat få hjälp inom branscherna: IT och teknik, ekonomi och finans, kontor, lager och industri.

Vad är en ung talang?
– För oss på Framtiden är en ung talang en kandidat som har relevant utbildning och max fem års arbetslivserfarenhet. En talang som kan formas i din organisation och besitter den senaste kunskapen är ett bra alternativ när du behöver rekrytera och vill tänka långsiktigt. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att vi vill hitta den bästa kandidaten för just dig. En påbörjad sökning är därför kostnadsfri och du betalar först när du har godkänt kandidaten och din nya kollega börjar jobba hos er. Om konsulten mot förmodan inte skulle leva upp till de kvalifikationer som är förutbestämt ersätter vi, kostnadsfritt, personen och påbörjar en ny sökning.

– Vårt mål är att hitta en kandidat som utvecklas och formas med din verksamhet. En kollega som blir kvar, länge. För våra kandidater som hyrs ut blir kvar. Omkring 96 procent av våra uthyrda konsulter går över till kund, det kallar vi en lyckad matchning.

Framtiden ställer ut på Personal & Chef Göteborg 2019, du hittar dem i monter: A:32. 

Läs mer om Framtiden och vad de gör på webben: www.framtiden.com 

Scroll to Top