Lär dig hantera motgångar med hjälp av
Positiv psykologi

Att vara chef är ett tungt ansvar och det kan ibland kännas som om hela världen vilar på dina axlar. Hur kan du som chef och ledare öka ditt välmående, din kreativitet, din effektivitet och din motståndskraft mot kriser och de motgångar som uppstår?

Här kommer fem tips från Day2Day Leaderships VD Annette Runsteen:

  1. Acceptera att motgångar är en del av livet. Ofta är vår höga förväntan om ständig framgång mer skadligt än själva motgången i sig. Genom att börja med att acceptera att motgångar är en del av livet, kan du sedan börja bearbeta och ta itu med situationen.

  2. Tillåt dig själv att känna det du känner. Känslor är en del av livet. Ta dig tiden att känna efter – du kanske behöver sörja det som hänt? Fundera över hur motgången påverkar dig och din framtid. Vad är det du vill egentligen? Hur kan du använda lärdomen du fått.

  3. WWWW – “What went well & why?” Varje kväll bör du skriva ner tre saker som gått bra idag. För varje sak anger du även varför du tror att det gick bra. Denna metod kommer att öka din nivå av välbefinnande i takt med att du tränar dig på att upptäcka positiva saker som händer!

  4. Vårda dina relationer. Avsätt alltid tid för dina relationer. Detta bygger upp ditt välmående och hjälper dig hantera motgångar. Följden blir även att du framöver har någon att prata av dig med när du behöver stöd.

  5. Öva dig i tacksamhet. Trots det som hänt – vad finns det som du är tacksam över? Tacksamhet ökar välmående och är ett utmärkt sätt att motivera sig själv till nya utmaningar.

Det är viktigt som chef och ledare att vidareutbilda sig – både för företaget men även för den egna motivationens skull. Men bara utbildning är ofta inte tillräckligt, det krävs också att man tillämpar sina kunskaper. Day2Day Leadership arbetar därför med ledarträning där de kombinerar utbildning med personlig coaching. Hos Day2Day Leadership får alla deltagande ledare en personlig ledartränare som följer upp, uppmuntrar och utmanar ledaren till en ny nivå och på sätt får utbildningen en långsiktig, varaktig effekt.

Annette Runsteen har många års erfarenhet som chef i stora organisationer i internationell miljö. Hon är civilingenjör och har en fil. kand i organisationspsykologi. Idag äger och driver Annette företaget Day2Day Leadership tillsammans med ledarcoachen, inspiratören och föreläsaren Kim Karhu. 

Genom att kombinera kraftfull individuell coaching och kompetensutveckling bygger Day2Day Leadership det moderna ledarskapet. Visionen är trygga ledare som använder sina styrkor till att hantera de utmaningar som de möter. 2014 sjösatte företaget sitt ledarskapsprogram ”Ledarskapsarenan” som kombinerar utbildning med anpassad individuell coaching och långsiktig ledarträning. Företaget består av 25 personliga ledartränare som finns över hela Sverige och i Norge. De har nyligen gjort den auktoriserade svenska översättningen av den beprövade modellen Team Performance Model (TPM) – ett sätt att hjälpa team att nå sin ”Wow!”-nivå: ett optimalt samarbete som är både roligt, hållbart och produktivt. För mer information om Day2Day Leadership besök gärna deras hemsida >>.

Scroll to Top