Seminarieprogram

Inspireras och kompetensutvecklas!

På Personal & Chef erbjuds ett brett seminarieprogram med föreläsningar och workshops inom högaktuella ämnen om ledarskap och utveckling som exempelvis: employer branding, HR Tech, arbetsrätt, framtidsspaning, självledarskap, hållbarhet, jämställdhet och digitalt lärande.

Håll utkik efter uppdateringar - seminarieprogrammet uppdateras kontinuerligt!

Personal & Chef Göteborg 2019 är stolta att presentera två scener: Ledarskapsscenen och Knowledge & Inspiration.

Årets moderator

Ledarskapsscenen

Åsa Lindell, moderator och facilitator

Seminarieprogram: 9 oktober

Nätverksfrukost

Restaurang Lyon, Åby Hotell
9.00 - 10.00

Mer information kommer inom kort.

Jessica Blysing, Regional Sales Manager, Best Western

Konsten att leda på scen

Ledarskapsscenen
9.00 - 9.45

En fartfylld och interaktiv föreläsning om hur du kan utvecklas som mötesledare med dig som verktyg; knopp, kropp och hjärta.

Åsa Lindell, moderator och facilitator

Så blir du attraktivare
som arbetsgivare

Knowledge & Inspiration
10.15 - 10.45

Lönen förstås. Men sen då? 8 av 10 anställda underskattar sin totala kompensation. Genom att visualisera hela värdet – inklusive pension, försäkringar och förmåner – kan du öka medarbetarnas uppskattning och engagemang. Axel Gudmundsson från Benify berättar hur du kan stärka ditt arbetsgivarvarumärke, erbjuda attraktivare personalförmåner, förbättra din internkommunikation och minska din HR-administration med hjälp av en skräddarsydd och molnbaserad medarbetarportal.

Axel Gudmundsson, Benify

Onboarding -
Make you new hires succeed!

Knowledge & Inspiration
11.00 - 11.30

Att ge sina nyanställda dom bästa förutsättningar att lyckas i sin nya roll är en avgörande framgångsfaktor för alla företag. Mäter ni effekten av ert nuvarande onboardingprogram? Vet ni att ni gör rätt saker? I rätt ordning? Calle Odén och Christer Rautio från TempTeam pratar om vikten av att göra rätt saker vid rätt tillfälle och hur man kan mäta det. 

Calle Odén & Christer Rautio, TempTeam

Calle Odén har gedigen erfarenhet inom personal och HR. Genom åren har han skapat många långsiktiga kundrelationer och rekryterat personal till såväl börsnoterade företag, offentliga förvaltningar som mindre verksamheter. Med mottot ”människan i fokus”  hjälper Calle människor att hamna rätt och företag att utvecklas.  

Christer Rautio har gedigen erfarenhet inom försäljning, affärsutveckling och onboardingprogram. Genom sin lugna, trygga och analytisk approach har han genom åren förvaltat sina säljprocesser och skapat stort förtroende ute hos sina kunder. För Christer är långvariga relationer högt prioriterat och tar gärna ett möte på golfbanan när tillfälle ges!

Mer information kommer inom kort!

Ledarskapsscenen
11.00 - 11.45

Mer information om föreläsningen kommer inom kort.

Mer information kommer inom kort!

Ledarskapsscenen 12.00 - 12.45

Mer information om föreläsningen kommer inom kort.

Mer information om om talarna kommer inom kort.

Konsten att differentiera sig mot de största konkurrenterna med hjälp av företagskultur

Restaurang Lyon, Åby Hotell
9.00 - 10.00

Best Western Hotels & Resorts bjuder på Personal & Chef in till hotellfrukost där de berättar om hur de valt att positionera sig i en allt mer likriktad värld. I en värld där företag slås samman till en enda stor jätte behövs någon som kan ge unika och oberoende företag en chans att konkurrera med de stora kedjorna. Det personliga mötet blir allt viktigare, samt att låta det udda och brokiga ta plats. Och allt börjar med företagskulturen.

Jessica Blysing, Regional Sales Manager, Best Western

Konsten att leda på scen – få till retoriken som chef

Ledarskapsscenen
9.00 - 9.45

En fartfylld och interaktiv föreläsning om hur du kan utvecklas som mötesledare med dig som verktyg; knopp, kropp och hjärta.

Åsa Lindell & Karin Klingenstierna

Yogayama

knowledge & Inspiration
11.45 - 12.15

Mer information om föreläsningen kommer inom kort.

Alma Talent

Ledarskapsscenen
12.00 - 12.45

Mer information om föreläsningen kommer inom kort.

LedarTeamet

Knowledge & inspiration
9.30 - 10.00

Mer information om föreläsningen kommer inom kort.

Så mår anställa
i Sverige 2019

Knowledge & Inspirational
13.00 - 13.30

Vilka trender ser vi i arbetslivet? Vilka utmaningar står vi inför? Vad gör vi åt dem? Robert Persson Asplund, chefspsykolog och forskare från Avonova Hälsa berättar om resultaten från Avonovas Jobbhälsorapport 2019.

Robert Persson Asplund, chefspsykolog och forskare, Avonova Hälsa AB.

Fördomsfria rekryteringstrender – human and beyond med Tengai

Ledarskapsscenen
13.00 - 13.45

Anna Rydbacken, Regionchef Väst och Chief Product Officer på TNG, delar med sig av de senaste trenderna inom fördomsfri rekrytering och hur de påverkar svenska företag när de letar kompetens de kommande åren. Hon inspirerar med exempel, insikter och tips, samt utmanar deltagarnas syn på den klassiska anställningsintervjun. Hon bjuder också på en dialog med världens första fördomsfria och sociala intervjurobot Tengai.

Anna Rydbacken, Regionchef Väst & Chief Product Officer,
TNG – specialister på fördomsfri rekrytering och bemanning. 

Brinnande ledarskap som håller i längden – är det möjligt?

Knowledge & Inspiration
13.45 - 14.15

Den brinnande ledaren pressar ofta sig själv hårt under lång tid, med risk för utbrändhet. De råd som ges handlar t.ex. om att dra ner på arbetstakten och lära sig sätta gränser. Men är det möjligt att vara engagerad och brinnande på ett sätt som är hälsosamt både för ledaren själv och medarbetarna?

Kim Karhu, Coach/Mental tränare/Talare & Annette Runsteen, VD/Coach/Ledartränare, Day2Day Leadership AB

Om det är möjligt att som ledare vara engagerad och brinnande på ett sätt som är hälsosamt både för mig själv och medarbetarna, hur gör jag då i praktiken?

I detta seminarium utforskar vi vilka faktorer, attityder och vanor som främjar det goda hållbara ledarskapet och skapar arbetsglädje för hela organisationen. Vi talar bland annat om

  • Mål i samklang med mina egna och företagets värderingar.
  • Att skapa positiv energi som bygger vår motståndskraft inför framtida utmaningar. Vad säger forskningen?
  • Att rikta mitt engagemang till rätt arena och påverka det jag kan påverka

Kim Karhu har lång erfarenhet av ledarcoaching inom näringslivet i flera länder. Han är en uppskattad inspiratör och talare och en efterfrågad mental tränare. Kim är också ena halvan av ”Ledarskap med Magnus & Kim” som är en av de mest populära ledarskapspoddarna i Sverige.

Annette Runsteen, beteendevetare och civilingenjör, har lång erfarenhet som chef i internationell miljö. Hon arbetar numera som ledartränare och coach.

Annette och Kim har tillsammans utvecklat ledarskapsprogrammet ”Ledarskapsarenan” som snart 400 ledare genomgått. De driver företaget Day2Day Leadership AB – med Ledartränare över hela Sverige och Norge. 

Day2Day Leadership ställer även ut på Personal & Chef Göteborg. Du hittar dem i monter B:47.

Afternoon Tea & Workshop: Öppenhet & tillit i grupputveckling

Konferensrum 1
14.00 - 15.00

På denna workshop med tillsammans Belbin Sverige får du en fantastisk chans att utvecklas genom att lära dig mer om vikten av öppenhet och tillit i grupputveckling. Du får verktyg för att analysera hur du själv samverkar, bidrar och relaterar i grupp, genom ett värdefullt, interaktivt arbete att utveckla en egen profil med Belbin Team Skills® för att vidare förstå dina beteendemässiga styrkor och svagheter på arbetsplatsen. Allt i en avslappnad miljö kombinerat med kaffe och kaka! 

Värdar: Inger Melkersson & Christer B Jansson, Belbin Sverige AB

Belbin Team Skills® används för att identifiera beteendemässiga styrkor och svagheter på arbetsplatsen. När det handlar om att utveckla individer, lösa konflikter eller finjustera högpresterande team ger Belbin relationsmönstret för hur vi bidrar, relaterar och samverkar. Utifrån detta kan vi säkerställa att individer och team kommunicerar och arbetar tillsammans med större förståelse samt får en ökad grad av öppenhet och tillit. 

Inför seminariet får du göra Din egen Belbin Team Skills® profil med egen och kollegornas syn på hur du bidrar, relaterar och samverkar med andra, detta sker online. Du får feedback på din Belbin profil och vi visar också hur Belbin används i praktiken. Dokumentation ingår: ”Varför vissa team lyckas” (sammanfattning av Dr Belbin böcker Management Teams och Teamroller i praktiken)        

Workshopen riktar sig främst mot ansvariga för utbildning & utveckling av personal, HR-chefer, HR-partners, Utbildare, Tränare, VD, Försäljningschef intresserade av team och teamutveckling.

Under workshopen bjuds det på kaffe och kaka! 

OBS: Begränsat antal platser. Anmäl dig nu för att säkra din plats! 

Inger Melkersson är civilekonom, företagets VD och medgrundare till Belbin i Sverige. Hennes bakgrund är marknadschef, projektledare och konsult. Inger har arbetat som konsult sedan 1991 och ansvarar för våra ackrediterings- och licensieringskurser i Belbin Team Skills®.

Christer B Jansson har ett förflutet som försäljnings- och marknadschef samt konsult inom ledarskap och försäljning. Christer är grundare till företaget och arbetande styrelseordförande. Han har arbetat som konsult sedan 1988. Christer är fokuserad på att utveckla säljande team och ledningsgrupper.

Om Belbin Sverige AB är ett konsultföretag vars huvudverksamhet är att representera Belbins forskning, tester och verktyg i Sverige och Malta. ”We train the trainer”. Belbin ackrediterar och licensierar konsulter, psykologer, HR personer i Belbins teorier, verktyg och testinstrument. De genomför också föreläsningar och konsultarbete när det gäller utveckling av team, ledningsgrupper, projektteam etc. De erbjuder licensiering i Belbin Team Skills®, ackreditering i Belbin Teamroller™, licensiering i Teamopoly®, ackreditering i Get Set och säljer Belbins olika teamövningar, DVD och böcker.

Belbin Sverige ställer även ut på Personal & Chef Göteborg. Du hittar dem i monter A:02.

Hållbar kompetensstrategi oavsett trend – rätt kompetens på rätt sätt i rätt tid!

Knowledge & inspiration
14.30 - 15.00

Yttre faktorer som digitalisering och teknisk utveckling påverkar vilka kompetenser vi har behov av. Idag finns en risk att tappa fokus bland trender och det råder hög utvecklingstakt. En hållbar kompetensstrategi kan därför vara avgörande för organisationens överlevnad och konkurrenskraft! På 30 minuter ska vi titta närmare på kompetens- och medarbetarutveckling med fokus på:

  • Kartläggning – Vilken kompetens har vi idag?
  • Förutsättningar – Tar vi tillvara på kompetensen?
  • Planering – Hur säkrar vi rätt kompetens över tid?

Vi hoppas inspirera och ge konkreta förslag på hur ni kan jobba smart och strategiskt med er kompetensförsörjning!

Henrik Sandström, Account Executive, Simployer
Victoria Ödlund, HR-expert, Simployer

Easyfairs Nordics förändringsresa - från klassiskt kontorslandskap till aktivitetbaserat arbetssätt

Ledarskapsscenen
16.00 - 16.45

Aktivitetsbaserade kontor är en trend som få har missat. Här styr uppgifterna var man arbetar och innebär att man frångår det traditionella arbetsplatserna. Men varför ska man implementera denna typ av arbetssätt? Vad vill man uppnå? Hur ser förändringsresan ut? Med- och motgångar? Hur påverkar det medarbetarna? Och ledarskapet? I denna intervju samtalar Åsa Lindell med Idha Tell, Nordic Communications Manager på Easyfairs Nordic som är ansvarig för resan mot det aktivitetbaserade arbetssättet. Lyssna till Idha när hon berättar om hur deras process sett ut för att ta fram arbetsmiljöer, bemöta medarbetarna, utbilda ledarna och få alla mot samma syfte. Det utlovas lärdomar och handfasta tips för dig som själv ska implementera ett nytt arbetssätt.

Idha Tell, Nordic Communications Manager, Easyfairs Nordic

Alma Talent

Ledarskapsscenen
15.00 - 15.45

Mer information om föreläsningen kommer inom kort.

Drömarbetsgivaren - Få dina medarbetare att vissla hela vägen till jobbet

Ledarskapsscenen
11.00 - 11.45

Förmågan att attrahera, engagera och utveckla rätt medarbetare på rätt plats är helt avgörande för att nå goda resultat. De kommande årens stora pensionsavgångar och bristen på rätt kompetens i många sammanhang gör inte saken lättare. Föredraget ger åhörarna inspiration, modeller och tips för hur ni kan bli drömarbetsgivaren.

Svante Randlert, författare & employer branding expert

Svante Randlert har genom åren hjälpt hundratals organisationer och tusentals chefer hur man blir medarbetarnas och kundernas förstahandsval imorgon. Hösten 2017 gav han ut boken Drömarbetsgivaren och hösten 2018 kom The Dream Employer ut. Han är den enda i landet bland över 1000 föreläsare, som genom tiderna lyckats få maxbetyget 5.0 vid två olika tillfällen av en hel publik hos Sveriges största chefsnätverk Close.

Han fick även bäst betyg under förra året av alla föreläsare på världens största Employer Branding event – World Employer Branding Day i Budapest, Employer Branding Summit i Amsterdam, Future of work i Ljubljana, Rekryteringsdagarna i Oslo samt Leadership Day i Stockholm.

Hösten 2018 lanserade Svante även ledarskapspodden Chefssnack.

.

scenen
00.00 - 00.00

Mer information om föreläsningen kommer inom kort.

.

scenen
00.00 - 00.00

Mer information om föreläsningen kommer inom kort.

Seminarieprogram: 10 oktober

Skaffa superstruktur 
- organisera, fokusera & automatisera

ledarskapsscenen
9.00 - 9.45

Finns det ett botemedel mot stress, övertid och dubbelarbete? Om du frågar David Stiernholm, Sveriges enda struktör, är svaret ja. Att finna lösningar för att jobba effektivt och må bättre är absolut ett uppnåeligt mål. I denna 90 minuter långa föreläsning om personlig effektivitet genom god struktur ger David dig verktygen för att organisera, fokusera och automatisera. På så sätt får du mer tid över till det som är viktigt – för dig och för verksamheten.

David Stiernholm, Struktör, Stiernholm Consulting

David Stiernholm hjälper företag och organisationer att bli mer effektiva genom att skapa bättre ordning och reda, via sitt företag Stiernholm Consulting. Sedan starten 2004 har David arbetat med att utforska struktur för att skapa smidigare arbetsdagar. Han har arbetat med allt i från väletablerade storföretag till entreprenörsföretag i uppstartsfas.

David har skrivit tre böcker inom ämnet; “Klart! Bli superstrukturerad på 31 dagar”, “Målmedveten – prioritera rätt och säg nej med gott samvete” och ”Förenkla på jobbet – gör det krångliga lätt”.

Bättre chef
på 30 minuter

KNOWLEDGE & INSPIRATION
10.15 - 10.45

Organisationer söker idag efter chefer som kan hantera människor. Chefer som kan inspirera och motivera andra till att prestera sitt yttersta men som också kan skapa hälsosamma och långsiktigt hållbara arbetsplatser. De chefer som lyckas med det gör det oftast inte av en slump. Det krävs kunskap och träning och i den här föreläsningen ger vi dig ett smakprov på följande:

  • Positive emotions – hur får jag med mig mina medarbetare
  • Role, goal and context – hur leder jag mot uppsatta mål?   
  • Kommunikationsfärdigheter – hur gör jag det svåra lättare?
Jennie Skoglund, Sankt Lukas Göteborg

Jennie Skoglund, leg psykolog, handledare och områdeschef för Organisation & Ledarskap vid S:t Lukas Göteborg. Jennie har 20 års erfarenhet som organisationspsykolog och 10 års erfarenhet som chef.

Utveckla hållbarhet
genom kulturen

ledarskapsscenen
11.00 - 11.45

Sofia Brax HR -och hållbarhetschef på Collector Bank delar med sig av sina erfarenheter kring och visar exempel på hur Collector utvecklar ’hållbarhet’ genom kulturen för att skapa en ännu mer framgångsrik affär. Sofia kommer berätta om hur den digitala nischbanken medvetet vidareutvecklar hållbarhet, kultur och struktur på sin tillväxtresa och vad det innebär för ledarna, medarbetarna och styrningen av bolaget.

Sofia Brax, HR-chef, Collector Bank

Sofia är HR-chef på Collector Bank och har tidigare varit HR och Hållbarhetsdirektör på Lindex, där hon tillsammans med ledare och medarbetare utvecklat Lindex till att bli ett kundfokuserat internationellt modeföretag med hållbarhet högt på agendan. Dessförinnan har hon bland annat drivit förändringsarbete inom Telia och AmuGruppen (numera Lernia).

Let's play! The new era of company trainings

Knowledge & Inspiration
11.45 - 12.45

Gamification is a growing trend in employee engagement and learning. But what makes gamification so popular, how can it be used effectively in company trainings, and what benefits can it bring to learning and company culture? Henrietta Lehtonen, Head of Sales and Marketing at Seppo, talks about gamification from the perspective of corporate learning. When used effectively gamification can bring real benefits to employee engagement, team spirits, and learning. During the half an hour talk you’ll learn, how gamification can be used in various purposes, from introducing and clarifying strategies to building better functional procedures and raising team spirit.

Henrietta Lehtonen, Head of Sales and Marketing, Seppo

Trendspaning:
Digitala HR trender

LEDARSKAPSSCENEN
12.00 - 12.45

Vi lever i en tid då förändringstakten i vår omvärlden är högre än någonsin, och den bara ökar. Detta skapar bland annat en rad digitala megatrender (och antitrender) som snabbt förändrar förutsättningarna för HR – AI, Big Data, Sociala Media, och så vidare. Björn Lorentzon går igenom det senaste inom respektive trend. Vi diskuterar tillsammans hur både trend och anti-trend påverkar förväntningarna på moderna organisationer och hur HR och ledare kan hantera detta på bästa sätt.

Björn Lorentzon, Affärsutvecklare, Sympa

Björn Lorentzon har tidigare arbetat med HR inom stora företag, såväl som små startups och offentlig sektor. Han har studerat allt från makrosociologi och juridik, till ingenjörsmatte och programmering, men har sitt huvudämne inom organisationspsykologi. Idag är Björn ansvarig för affärsutveckling på Sympa, vilket bland annat innebär att vara ett bollplank gällande omvärldsbevakning av digitala HR-trender.

Det är mycket nu -
finns någon Quick fix?

Knowledge & Inspiration
13.00 - 13.45

Är den bekant – känslan av att det är lite för mycket nu, att du inte har riktigt full koll och att du aldrig verkar bli ”klar”? Jag får ofta frågan: ”Finns något snabbt sätt att få ordning och koll?” Svaret är tyvärr ”Nej”, men idag bjuder jag på en riktigt bra början. Jag lovar att det är värt 45 minuter av din tid. Välkommen till en lugnare arbetsdag!

Pia Andreason, Direxio

Äger och driver Direxio sedan 7 år tillbaka. Bakgrund som pedagog, marknadsekonom, säljare och copywriter. Direxios mission är att hjälpa medarbetare till en lugnare och mer fokuserad arbetsdag. Pia har tagit fram en metod, ”Medvetet arbetssätt”, som kombinerar de klassiska delarna inom området personlig effektivitet med ett modernt, digitalt arbetssätt.

Mer info finns på direxio.se. Lyssna också gärna på Direxios podd Jobb360, där kunniga personer i branschen delar med sig av erfarenheter, insikter och kunskaper när det gäller framtidens kontor och arbetssätt.

Hur ett högre syfte ger Lindex ett ökat medarbetarengagemang

ledarskapsscenen
13.00 - 13.45

Under denna föreläsning möter du Lindex Sanna Lindgren, Director of Culture & Communication och ansvarig för HR, kommunikation och hållbarhetsfrågor. Sanna kommer att förklara vad ett högre syfte faktiskt innebär, hur det gynnar organisationer och hur du själv kan dra nytta av det. Dessutom får vi höra om hur Lindex ser på framtiden och deras fortsatta resa mot ett högt engagemang med syfte som medel.

Sanna Lindgren, Director of Culture & Communication, Lindex

Lindex har ett högt medarbetarengagemang – något man såg efter den nyligen genomförda globala medarbetarundersökningen. Undersökningen visar att andelen positiva medarbetare är hela 81 procent, vilket är 18 procentenheter högre än undersökningsföretaget Ipsos databasmedelvärde. Nivån engagerade medarbetare är också utmärkande hög med 82 procent och långt över Ipsos databasmedelvärde på 65 procent.

Lindex har genomför ett gediget arbete med företagets vision och värderingar, under många år, vilket har resulterat i att bolaget nu arbetar för ett ”högre syfte” i hela bolaget. En resa som tog fart i början av 2018 och som skapar högt engagemang hos medarbetarna.

Så öppnar du dörrarna för en bättre kommunikation på jobbet

Ledarskapsscenen
15.00 - 15.45

Lär dig de fem viktigaste nycklarna för att skapa allians och relationsbyggande ledarskap i det gemensamma uppdraget och målet. 

Ni har säkert redan nu upptäckt att utmaningarna i ledarskapet idag handlar allt mer om förmågan att få med sig medarbetarna på tåget i alla förändringsprocesser som pågår. Att ni får lägga allt mer tid på relationsbyggande interaktion för att skapa allians, acceptans, samarbete och samsyn hos grupper och individer för att tillsammans kunna nå målen i det dagliga välfärdsuppdraget ute i verksamheterna. Det kan vara ett tufft och slitsamt arbete. 

Johans seminarium ger dig insikter och kunskap i att hantera det mellanmänskliga på jobbet. Men det får inte bara bli snack, det ska vara roligt också! 

Johan Berger, coach, föreläsare, handledare och författare

Johan Berger coach, föreläsare, handledare och författare har etablerat sig som en av Sveriges mest efterfrågade och anlitade föreläsare inom vård och omsorg, hälso- och sjukvård på tema kommunikation och relationer på arbetstid. Han är född och bosatt i Linköping på den vindpinade Östgötaslätten. Med en 30-årig yrkesresa inom vård och omsorg, hälso- och sjukvård som han startade som grön tonåring, arbetar Johan sedan 2010 i rollen som coach för att chefer, ledare och medarbetare ska trivas och fungera så bra som möjligt i sina uppdrag.

Johan är också aktuell som programledare för Podcasten- Att leda med Omsorg och författare med boken –Reflektioner till kaffet på bokförlaget Komlitt (2018).

.

scenen
00.00 - 00.00

Mer information om föreläsningen kommer inom kort.

.

Ledarskapsscenen
00.00 - 00.00

Mer information om föreläsningen kommer inom kort.

Seminarieprogrammet uppdateras kontinuerligt. Missa inget!

Prenumerera på Personal & Chefs nyhetsbrev för att ta del av VIP-erbjudande, nyheter och det senaste inom HR och ledarskap.