Om oss

Din leverantör av drogtestning i arbetslivet!
Missbruk existerar på alla arbetsplatser i Sverige. Skillnaden är om det upptäcks eller ej.
Oupptäckt kan det istället märkas som ”hög frånvaro”, ”hög personalomsättning” eller hög andel arbetsplatsolyckor. 10% av svenska befolkningen har alkoholproblem och så mycket som 5% av alla drogtester på arbetsplatsen är positiva. Är du medveten om hur din arbetsplats ser ut?

Prodiagnostics ger arbetsgivare möjligheten att tidigt upptäcka och motverka missbruk genom framförallt slumpmässig drogtestning, utbildning av medarbetarna om tecken som tyder på missbruk samt stöd till chefer med konkreta tips för hur de ska agera vid sådana situationer. Vi har kunskap inom alla steg som krävs för att förebygga missbruk. Vi agerar konsult vid framtagandet av en förebyggande alkohol och drogpolicy. Medverkar vid förhandling med facket, genomför de slumpmässiga drogtesterna professionellt med kvalificerad personal och vi har ofta en betydande roll vid utredning och rehabilitering av medarbetaren. Prodiagnostics verksamhet är speciellt anpassad för arbetslivet och vi förstår vilka utmaningar en arbetsgivare står inför.
Prodiagnostics arbetar idag med över 900 företag och organisationer över hela Sverige och vi har jobbat för ett drogfritt samhälle sedan 1996.
Vi kan missbruk och vet hur ni kan få en friskare och säkrare arbetsplats.

Markerad produkt

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top