Om oss

Om N’GAGER (Awesome Group)
N’GAGER är en digital plattform som hjälper fantastiska organisationer att bli ännu bättre genom att utveckla medarbetarupplevelsen och ledarskapet. Med en bas i motivationspsykologin driver N’GAGER förändring och hjälper användaren att göra mer av det vi vill att de ska göra mer av.

Sagt om N’GAGER:
”N’GAGER skapar tydlighet, visualiserar utmaningar man tidigare inte sett och sätter ljuskäglan det som behöver göras.”

”En plattform som driver aktivitet och motiverar människor till att gå till handling, för att lösa just de utmaningar vi upplever.”

”För oss är N’GAGER plattformen för lärande och utveckling, ibland både medarbetare och ledare.”

”N’GAGER hjälper mig som ledare att leda på distans och skapar tid, som jag kan spendera på det som är viktigt på riktigt.”

About N’GAGER (Awesome Group)
N’GAGER is a digital platform that helps amazing organizations become even better – by developing both the Employee Experience and Leadership. With a basis in motivational psychology, N’GAGER drives change and helps users do more of what we want them to do.

Said about N’GAGER:
” N’GAGER creates clarity, visualizes challenges we haven’t seen before, and shines a light on what needs to get done.”

” A platform that drives activity and motivates people to act – to solve the particular challenges we’re experiencing.”

” To us, the N’GAGER platform is a tool for learning and development, for co-workers and leaders alike.”

” N’GAGER helps me, as a leader, lead from a distance, and creates time that I can spend on what truly matters.”

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top