Om oss

Alkohol, drog- och spelrelaterad ohälsa i arbetslivet

Hur många av alla med riskbruk eller beroendeproblematik finns i arbetslivet? Nästan 90% enligt statistiken.

Under de senaste åren har Nämndemansgården utvecklat en rad tjänster och kompetenser för att stärka det proaktiva arbetet hos privata och offentliga arbetsgivare. För att förebygga och komma tillrätta med riskbruk och beroenderelaterad ohälsa erbjuder vi en långsiktig hållbar kedja med genomarbetade riktlinjer, tydliga rutiner samt stöd till HR, chefer och medarbetare.

Med 30 års erfarenhet erbjuder vi olika former av behandling inom alkohol, droger, läkemedel och spel över hela landet och har lösningar för alla typer av målgrupper. Idag är vi inte bara ett behandlingsföretag utan också en partner för alla som vill förebygga och medvetandegöra beroendeproblematiken och dess konsekvenser – för individen, samhället och arbetsplatsen.

Markerad produkt

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top