Om oss

We are an international company with a diverse workforce, which gives a competitive advantage in addressing global customers’ needs and challenges. Our fully employed consultants represent 16 different nationalities, and have a range of backgrounds and expertise including organisational and industrial psychology, business acumen, sales, finance, HR, political sciences, communication, and acting. We have worked extensively with multinational companies in a range of industries including engineering, transport, technology, and manufacturing.

Edward Lynx is a management consulting firm specialising in business and leadership development. During our more than 20 years of consulting, Edward Lynx has delivered services in over 30 countries on five continents. We work in partnership with our customers to ensure that each programme is tailor-made to the needs and goals of an organisation; we use practical and hands-on methods delivered both face-to-face and remotely, and are appreciated for our business understanding, international profile, result-orientation, and practical approach.

Markerad produkt

Saville Assessments

Marknadens mest träffsäkra instrument att förutsäga arbetsprestation Med Saville Assessment kan du öka sannolikheten att träffa rätt i din rekrytering och anställa de bäst lämpade kandidaterna, detta tack vare Saville Assessments höga validitet. Saville tester är utformade för att säkerställa inte bara de mest exakta prediktionerna av arbetsprestation, men också den mest relevanta. Kompetensbaserad testning tillhandahåller information och gör det möjligt att lägga fokus på de kompetenser som är avgörande för att nå framgång i en specifik roll. Saville Assessment ’ s testpaket innehåller både personlighetstest och färdighetstest som mäter kandidaternas kompetenser och kapacitet. Rapporterna visar också motivation, talang och preferenser avseende organisationskultur. Utöver anställningsförfarande är rapporterna värdefulla verktyg i utvecklingssammanhang och för coaching. Peter Saville utvecklade 2004 Saville Assessments med syftet att skapa de mest träffsäkra psykometriska testerna på marknaden. Genom att mäta kompetenser som är relevanta i arbetssammanhang, uppnås den höga prediktionsförmågan gällande prestation. Användningsområden: Screening, urval och rekrytering Utveckling och coaching Grupputveckling Att skapa kompetensmodeller för hela organisationer Edward Lynx är Saville Assessments officiella partner i Sverige och vi certifierar användare i både personlighets- och kapacitetstestning. Saville Assessments finns idag representerat i 80 länder och rapporterna finns på mer än 40 olika språk.

Se produkt »

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss