Om oss

Alna ger arbetsgivare och arbetstagare ökad kunskap genom rådgivning, chefsstöd och utbildning speciellt anpassad för näringslivet.
Vi ger även arbetsplatsen konkret hjälp med allt ifrån en förebyggande policy till utredning och behandling i akuta individärenden.
Läs mer om hur ni kan arbeta strategiskt med frågor om skadligt bruk (ofta kallat missbruk) och vad man kan göra åt det.
Vi arbetar alltid med arbetsplatsen i fokus, där omsorg om människan går hand i hand med en framgångsrik företagsamhet.
Alna ägs av de centrala organisationerna på arbetsmarknaden och är expert på skadligt bruk i arbetslivet sedan 1961.

Markerad produkt

Alna grupputveckling

Skadligt bruk hos en anställd påverkar arbetsplatsen och arbetsgruppen. Det behövs ofta professionellt stöd för att bearbeta det som hänt, komma vidare och återgå till ett fungerande team. Syftet är att gruppen ska vara väl fungerande och produktiv.

Se produkt »

Produkter

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss