En bra ledare behöver inte vara chef

Förändringstakten i samhället är högre än någonsin och stressar företag och organisationer. Centigo är företaget som gått sin egen väg i jakten på ett ledarskap anpassat för framtiden och har varken chef eller budgetar.

Det traditionella chefskapet, där några få styr och bestämmer, är inget som lockar Johan Waller, medgrundare till Centigo, Accigo och Business Wellness Group. I stället förespråkar han ledare som coachar och stöttar till självledarskap och stort ansvar.

– När det går fort måste man aktivera fler människor, fler måste bidra. På många arbetsplatser är det för uppstyrt, då har de anställda inte någon lust att engagera sig. Man jobbar bara för att få pengar. När tempot ökar måste företag få många fler att våga och kunna ta beslut, ledare måste ge mer information och skapa trygghet.

Centigos framgång grundar sig i egna erfarenheter som sammanfaller med många andras problem.

– Vi bestämde oss tidigt för att inte ha någon vd, budget eller styrande plan. Vi var tvungna att tänka tvärtom och växte snabbt. Det här sammanträffade med att många andra också ville ställa om. Som rådgivare åt ledare i näringslivet ser vi att våra erfarenheter och många företags problem går ihop, säger Johan Waller.

Framtidens företag behöver tänka nytt, bli bättre på att motivera sina anställda och skapa mer frihet.

– För att få människor att våga behövs ett ekosystem av kulturstärkande ledarskap. De anställda måste tränas i självledarskap; hur sätter jag upp egna mål, hur tar jag ansvar för de beslut som tas?

Chefens piska bör ersättas med coachande strukturer som utmanar och stöttar.

– Det handlar om hur man informerar människor, hur de engageras i företagets syften. De anställda behöver få ta del av större frågor. Det är en massa saker som hänger ihop som behöver ses över, exempelvis lönesystemet. För att få maximal fart i en organisation måste människor få ansvar och mandat att själva bestämma hur uppgifter ska lösas. Den inneboende kraften och lusten måste frigöras i framtidens organisation om man ska klara konkurrensen, säger Johan Waller.

Text: Emelie Högberg, Crossmedia

Scroll to Top