Effektiv träning på arbetsplatsen
ökar hälsan

Erfarenhet visar att de satsningar som på de flesta företag idag delas ut i form av friskvårdsbidrag främst endast når de som redan innan är fysiskt aktiva. Bidragen når sällan alla och lyckas ofta inte engagera de som ”vet att de borde”, då vardagen kommer emellan och många tycker att det är svårt att få in träning i sin hektiska vardag.

Svårigheter i dagens friskvårdsplaner
Länge perioder av fysisk inaktivitet, som att sitta, är skadligt. Detta oberoende av om man tränar ett par gånger i veckan eller inte. Symptom som spänd nacke och axlar, ökad stress och huvudvärk är vanliga, men inaktivitet kan även leda till betydligt värre tillstånd som kan resultera i psykisk och fysisk ohälsa som i sin tur resulterar i sjukskrivning.

För att bemöta problemen betalar allt fler arbetsgivare ut friskvårdsbidrag för att anställda ska kunna träna före eller efter jobbet alternativt under lunchtid. Man genomför även olika former av friskvårdsaktiviteter för att främja en hälsosam arbetsplats. Men svårigheterna kvarstår i att aktivera och engagera anställda på ett snabbt, effektivt och roligt sätt.

Ny lösning för en friskare vardag
En effektiv ny lösning på detta problem är konceptet FitStop från Power Plate. Det är en vibrerande plattform som används på arbetsplatsen under 3 minuters aktiveringspass. Man behöver inte vara ombytt och 3 minuters FitStop motsvarar ca 20 – 25 minuters promenad.

Funktionen med plattformen är att den via vibrationer aktiverar kroppens naturliga reflexsystem genom mellan 30 – 40 muskelkontraktioner per sekund. Detta ökar välmåendet genom en ökad muskelaktivitet och förbättrad cirkulation. Detta i sin tur för att för att motverka negativa effekter av sittande och fysisk inaktivitet, som exempelvis stelhet, “gamnacke”, ryggont, trötthet, blodsockersvängningar och nedsatt immunförsvar. Perfekt lösning för ett kontorslandskap!

Med FitStop hjälper Power Plate Sverige företag och organisationer i deras proaktiva friskvårdsarbete för en hälsosammare, gladare och effektivare arbetsplats. Utövaren väljer mellan 4 olika program och följer enkelt med i olika övningar som visas på maskinens touch display. I FitStop konceptet ingår en eller flera Power Plate my7, introduktion och utbildning av användarna, löpande support samt Fitstop appen där man bland annat kan bli påmind om att genomföra och registrera sina pass. Idag används Power Plate bland annat av elitidrottare, på gym, av motionärer, för rehabilitering, mm.

För mer information och kontakt besök gärna Power Plate Sveriges hemsida >>

Dela i sociala medier

Scroll to Top