Behovet av utbildning ökar,
är edtech svaret?

Automatiseringen förändrar samhället i grunden. Företag måste snabbt ställa om och satsa på kompetensutveckling. Där är edtech, utbildningsteknologi, lösningen, menar Jannie Jeppesen, vd för Swedish Edtech Industry.

– Det är inget att snacka om. Kompetensutveckling och omställning inom både näringsliv och offentlig sektor är helt avgörande för Sveriges konkurrenskraft. Det är dags att börja se utbildning som en strategisk ledningsfråga och skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande, säger Jannie Jeppesen. Hon är vd för nystartade branschorganisationen Swedish Edtech Industry som samlar svenska företag inom edtech.

Organisationen driver frågor som rör digitaliseringen av utbildningssystemet och lyfter fram de positiva effekter edtech har på lärande, både för enskilda individer och företag och för världen i stort. Som exempel nämner Jannie Jeppesen det ökade behovet av universitetsutbildning.

– För att tillgodose det behov som finns i världen skulle vi behöva bygga ett nytt fysiskt universitet om dagen. Det är såklart omöjligt, men med hjälp av edtech kan vi hitta lösningar. Kina har till exempel ett virtuellt universitet med 3,5 miljoner studenter.

Kontinuerligt lärande nyckeln

Enligt Jannie Jeppesen spelar utbildningsteknologin också en allt viktigare roll när det gäller kompetensutveckling inom offentlig sektor och näringsliv.

– Om du vill att ditt företag ska vara relevant måste dina medarbetare ägna sig åt kontinuerligt lärande. Då är digital utbildning, så kallad online learning, lösningen. Då kan du dessutom skräddarsy utbildningar, säger Jannie Jeppesen och berättar att telekommunikationsbolaget AT&T i USA har som krav att anställda ska ägna sig åt online learning fem timmar varje vecka.

– Deras vd är inte intresserad av att anställa någon som inte uppfyller det kravet. Det är rätt kaxigt, men jag tror att det är precis så företag måste tänka.

Edtech är i dag en av de störst växande branscherna globalt och Sverige ligger långt fram i utvecklingen.

– Tekniken och apparna har vi redan och vi är duktiga på användarvänlighet i Sverige. Den stora utmaningen är att få företag och organisationer att förstå vilka möjligheter som finns och börja utnyttja det. Jag skulle säga att det är helt affärskritiskt, inom såväl offentlig sektor som näringslivet.

Text: Sara Steinholtz Sparby

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Scroll to Top