10 varningssignaler
- psykisk ohälsa

Arbetslivet är stressigt. Höga krav och rädsla att mista jobbet kan ge ångest som leder till sömnbesvär, oro och nedstämdhet. Den som drabbas av psykiska besvär bör få snabb hjälp, så att problemen inte hinner förvärras. 

I rollen som chef har du ett stort ansvar att agera och förebygga. Här är 10 varningssignaler du bör vara uppmärksam på:

  1. Medarbetare som glömmer och tappar ord
  2. Hög förekomst av sjukskrivningar
  3. Huvudvärk och muskelspänningar
  4. Tvivel på egen kompetens
  5. Nedsatt immunförsvar
  6. Irritation och nedstämdhet
  7. Social tillbakadragenhet
  8. Mycket övertidsarbete
  9. Brist på initiativ
  10. Svårigheter att passa arbetstider
Enligt Världshälsoorganisationen WHO är psykisk ohälsa ett av de snabbast växande hoten mot folkhälsa i världen. Vem som helst kan drabbas av psykisk ohälsa och konsekvenserna kan bli allvarliga. Var uppmärksam på förändringar i medarbetare och kollegors beteende – och ta hand om varandra! 
Scroll to Top